Välkommen till
J. Hultmans Entreprenad AB

J. Hultmans Entreprenad AB

Vårt företag startades 1940 och har gått bra sedan dess. Vårt företag går ibland under benämningen Hultmans. Vårt primära arbetsområde är hela Gotland. Vi säljer allt till de arbeten vi utför såsom avlopp, trekammarbrunnar och infiltration. Kunskap är viktigt!

Därför går vi kontinuerligt på olika kurser och utbildningar såsom: EBR, Arbete på väg, Farligt gods och Heta arbeten.

Vi har utfört arbeten åt många olika företag och privatpersoner. Vi har alltid fått bra referenser ifrån våra kunder några exempel på dem är: Gotlands kommun, Ruthdström & Larsson och Byggruth AB.

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad:

Kalkstensmurar

Dränering

Vägbygge

Asfaltsjobb

Husgrunder

Planering

Skogsvägar

Staket och stängsel

Grundisolering

Asfaltsjobb

Dikesrensning

Trädgårdsarbete

VA-arbeten

Plattläggning

Bilning

 

Trekammarbrunn

Kalkstensarbeten

Rivning

 

Fjärrvärme/kyla

Husgrunder

Kabelarbeten